VOOR MAATWERK
Bel 0495 - 548 755
Maatschappelijk verantwoord kansen verzilveren
Wanneer je gaat voor de mens, volgt het resultaat vanzelf
 
Verantwoord ondernemen?

In het kader van maatschappelijk ondernemen bevatten steeds meer cao's Wajongafspraken. Uit onderzoek van CNV Jongeren en FNV Jong blijkt dat in het cao-seizoen 2010 binnen 91 cao's afspraken gemaakt zijn over het aannemen van mensen met een beperking. Dit betreft zo'n 20% van de afgesloten cao's. Voor sociale partners worden deze afspraken steeds belangrijker.
Vakbonden waarschuwen voor windowdressing. CNV Jongerenvoorzitter IJmert Muilwijk: "Het is goed om te zien dat er in cao's niet alleen afspraken worden gemaakt over de hoogte van de lonen, maar dat er ook aandacht wordt besteed aan mensen die nu nog veel te veel langs de zijlijn staan."
Uit het onderzoek naar de gemaakte afspraken blijkt dat er in veel gevallen geen reële en kwalitatieve invulling aan de cao-afspraken gegeven wordt. Hiermee blijft het voor mensen met een beperking moeilijk om aan de slag te komen. Het afspreken van een hoog quotum klinkt goed, maar hierbij bestaat de kans op windowdressing: alleen roepen dat je Wajongeren wilt aannemen werkt niet. Het vraagt ook om een inspanningsverplichting van de werkgever: denken vanuit de werknemer in plaats vanuit de functie.

Uit de diepte-interviews met de cao-onderhandelaars van CNV en FNV blijkt dat er drie hoofdredenen bestaan voor het mislukken van een duurzame plaatsing: de vindbaarheid van Wajongeren, het top down karakter van de afspraken en de bedrijfscultuur.

Meet & Greet
24 maart jongstleden vond er een Meet & Greet plaats tussen cao-onderhandelaars en Wajongeren. Tijdens deze bijeenkomst konden de onderhandelaars kennismaken met de mensen waarvoor zij deze afspraken maken: Wajongeren en werkgevers. Deelnemers van de Meet&Greet zijn bekend gemaakt met drie succesvolle Wajongafspraken op branche- en bedrijfsniveau. Vanuit een Wajongjury is Achmea beloond met een aanmoedigingsprijs: deze wordt op korte termijn tijdens een werkbezoek uitgereikt.

Naast het stimuleren van verschillende vormen van kennisuitwisseling blijven CNV Jongeren en FNV Jong de komende tijd de vinger aan de pols houden of er daadwerkelijk invulling gegeven wordt aan de afspraken. CNV Jongeren heeft in samenwerking met FNV Jong en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het bijzonder het Programma Cultuuromslag Wajong) onderzoek gedaan naar de kwaliteit en haalbaarheid van de gemaakte cao-afspraken betreffende Wajong.

Het doel van het project is te komen tot een heldere, praktische implementatiestrategie voor effectieve Wajong afspraken in cao's. Deze strategie levert een bijdrage aan de verhoging van het aantal cao's waarin Wajong afspraken zijn opgenomen, een verbetering van de follow-up en een succesvolle realisatie van deze afspraken.

Bron: Website CNV Jongeren


>> terug naar nieuwsoverzicht
REFERENTIES

 
NIEUWS
Jan Verheijen blikt terug op 2016

In het verleden deden we bij Coulant Reïntegratie projecten voor zowel gemeentelijke overheid als voor het bedrijfsleven. Circa een 150 trajecten per jaar. In 2016 hebben we uitsluitend trajecten voor het bedrijfsleven gedaan en dan met name 2de spoortrajecten. 

>> lees verder

► INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

  Elke maand ontvangt u nieuws
over Coulant Reïntegratie
 
 
  WELKE VOORDELEN HAALT U
UIT COULANT REÏNTEGRATIE?
 
 
Persoonlijk maatwerk door
professionals
Kwaliteit door kleinschaligheid
Centraal aanspreekpunt
Totale ontzorging door compleet
 traject
Complete en duidelijke rapportage
 
     
 
           
 

VESTIGING WEERT
SCHEEPSBOUWKADE 1
6000 AA Weert

TEL 0495-548755
E-MAIL janverheijen@coulant.nl

ANDERE VESTIGINGEN
• UTRECHT
• EINDHOVEN

           
OVERIGE INFORMATIE
algemene voorwaarden
klachtenregelement
interessante links
disclaimer
sitemap
VOLG ONS OP
   
 
  COULANT REÏNTEGRATIE   COPYRIGHT © 2012                                                            DESIGN BY SLAMPAQ SOLUTIONS BV   POWERED BY TRUESTARS CMS