VOOR MAATWERK
Bel 0495 - 548 755
Maatschappelijk verantwoord kansen verzilveren
Wanneer je gaat voor de mens, volgt het resultaat vanzelf
 
Re-integratie: de werkgever in beeld

Wanneer een medewerker getroffen wordt door een ernstige of langdurige ziekte, dan leven de meeste werkgevers met hem of haar mee. De werkgever wenst oprecht het beste voor de zieke medewerker en wil hem graag ondersteunen. Daarnaast wordt de medewerker vaak gemist door collega's en op de werkvloer moeten dingen georganiseerd worden voor de (tijdelijke) vervanging. Het werk gaat immers gewoon door.

Verantwoordelijkheden voor de werkgever 

Maar naast het menselijke aspect, speelt er ook een zakelijk aspect. In Nederland legt de wet een zware financiële verantwoordelijkheid op aan werkgevers. Zeker bij verzuim als gevolg van ernstige of langdurige ziekte. In veel gevallen wordt dan het grootste deel van de wachttijd van twee jaar gebruikt voor het herstel. En gedurende die tijd moet de werkgever het loon doorbetalen.

Daarnaast is de werkgever volgens de wet verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke medewerker. Er worden van de werkgever intensieve inspanningen verwacht om het voor de medewerker mogelijk te maken terug te keren naar werk. Uiterlijk in het tweede ziektejaar, moet de werkgever ook nog eens (verplicht) een adequaat Spoor 2 traject inzetten. Zo'n traject wordt meestal ingekocht bij een re-integratiebedrijf en ook dit brengt kosten met zich mee.

Een langdurig zieke medewerker is daarom een forse belasting voor de werkgever, zowel in functionele als in financiële zin. De wetgeving wordt daarom door werkgevers niet altijd ervaren als rechtvaardig. De werkgever kan er immers niks aan doen dat de medewerker ziek geworden is, maar desondanks wordt hij zwaar belast met praktische en financiële consequenties.Het menselijke aspect versus het zakelijke belang

Ondanks het feit dat de werkgever het beste voorheeft met de zieke medewerker, gebeurt het niet zelden dat er een belangenconflict ontstaat tussen het menselijke aspect en het zakelijke belang. In veel gevallen probeert de werkgever dan de re-integratiekosten en de (financiële) risico's zoveel mogelijk te beperken.

Het hele re-integratieproces is gericht op ondersteuning van de medewerker. Het heeft de bedoeling alles in het werk te stellen om baanbehoud mogelijk te maken. Veel werkgevers ervaren het echter als een verhoogd risico om verder te gaan met de betreffende medewerker.

In veel gevallen is die vrees ook wel terecht. Zeker mensen die getroffen zijn door ernstige ziekte, hebben in de jaren na hun herstel vaak een verhoogd risico op nieuwe complicaties. En dit kan dus opnieuw leiden tot uitval en dus wederom tot dezelfde hoge kosten voor de werkgever.

Het is daarom niet verwonderlijk dat werkgevers er regelmatig de voorkeur aan geven om uiteindelijk afscheid te nemen van de langdurig zieke medewerker. Bijvoorbeeld door de medewerker te laten afvloeien naar de WIA, ook al zijn er (strikt genomen) nog mogelijkheden voor de medewerker. 

Ondanks zijn medeleven met de zieke medewerker, vindt de werkgever dat hij genoeg gedaan heeft en wil niet nogmaals geconfronteerd worden met de consequenties van hernieuwd ziekteverzuim.

Als gevolg van de zware belasting voor de werkgever, ontstaat er een motief dat tegengesteld is aan de bedoeling van re-integratie: de werkgever neemt liever afscheid, terwijl re-integratie juist baanbehoud beoogt.

Consequenties

Het controleren van de Wet Verbetering Poortwachter (waarin onder meer de verplichtingen voor de werkgever beschreven worden) is de taak van UWV. Ook bij UWV is bekend dat sommige werkgevers proberen de grenzen van de wet op te zoeken.

Wanneer de WIA wordt aangevraagd, controleert UWV daarom eerst nauwgezet of de werkgever aan alle verplichtingen voldaan heeft en alles op de juiste manier uitgevoerd heeft. Als de betreffende werkgever een onvoldoende krijgt, deelt UWV een loonsanctie uit. De werkgever moet dan (maximaal) een jaar doorbetalen en alsnog de juiste dingen doen. Dit brengt opnieuw enorme kosten met zich mee.

Pogingen re-integratie van de zieke medewerker bij de eigen organisatie te vermijden, of te bezuinigen op ingekochte re-integratiediensten, leiden daarom niet zelden tot nog (veel) hogere kosten.

De verplichting voor het inzetten van een adequaat re-integratietraject - zowel in spoor 1 als in spoor 2 - wordt in de praktijk niet door iedere werkgever gewaardeerd. En dat is wel begrijpelijk. Maar het nalaten of omzeilen ervan leidt in veel gevallen tot een nog veel grotere schadepost.. Geschreven door Pieter Stuurman van Coulant Reïntegratie


>> terug naar nieuwsoverzicht
REFERENTIES

 
NIEUWS
Jan Verheijen blikt terug op 2016

In het verleden deden we bij Coulant Reïntegratie projecten voor zowel gemeentelijke overheid als voor het bedrijfsleven. Circa een 150 trajecten per jaar. In 2016 hebben we uitsluitend trajecten voor het bedrijfsleven gedaan en dan met name 2de spoortrajecten. 

>> lees verder

► INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

  Elke maand ontvangt u nieuws
over Coulant Reïntegratie
 
 
  WELKE VOORDELEN HAALT U
UIT COULANT REÏNTEGRATIE?
 
 
Persoonlijk maatwerk door
professionals
Kwaliteit door kleinschaligheid
Centraal aanspreekpunt
Totale ontzorging door compleet
 traject
Complete en duidelijke rapportage
 
     
 
           
 

VESTIGING WEERT
SCHEEPSBOUWKADE 1
6000 AA Weert

TEL 0495-548755
E-MAIL janverheijen@coulant.nl

ANDERE VESTIGINGEN
• UTRECHT
• EINDHOVEN

           
OVERIGE INFORMATIE
algemene voorwaarden
klachtenregelement
interessante links
disclaimer
sitemap
VOLG ONS OP
   
 
  COULANT REÏNTEGRATIE   COPYRIGHT © 2012                                                            DESIGN BY SLAMPAQ SOLUTIONS BV   POWERED BY TRUESTARS CMS