Artikelen door

Coulante houding UWV bij toetsing re-integratie inspanningen werkgever

Als een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is geweest, kan de werknemer een WIA aanvraag doen bij het UWV. Er moet een re-integratieverslag worden bijgevoegd. In het re-integratieverslag zijn de inspanningen van werkgever en werknemer opgenomen van deze 2 jaar. De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie inspanningen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Voordat de WIA […]

Tweede kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong

De Tweede Kamer stemde in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in. De huidige […]